موضوعات

آخرین نظرات

همکاران و دوستان

آمار سایت

 • تعداد مطالب : 20
 • تعداد صفحات : 10
 • تعداد دیدگاه ها : 0
 • تعداد کلمات سایت : 3,852
 • آی پی شما : 3.238.107.166

برچسب ها

جستجو

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

  بایگانی

  دسته‌ها

  اطلاعات

  نسخه ی جدید راه افتاده است
  پایان نامه رابطه ابعاد کمال گرایی با باورهای معرفت شناختی

  پایان نامه رابطه ابعاد کمال گرایی با باورهای معرفت شناختی

  تاریخ : جمعه، ۹ مهر ۱۳۹۵
  306 views
  0دیدگاه
  نوشته:sportbuy

  فایل ورد قابل ویرایش

  توضیحی مختصر از متن فایل  :

  چکیده

  پژوهش حاضر با تبیین بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی مثبت و منفی با باورهای معرفت شناختی انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش، دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهرستان بهبهان و تعداد نمونه ۳۴۶ دانش آموز بودکه به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش دو پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی ۴۰ سؤالی تری شورت و پرسشنامه ۶۳ سؤالی باورهای معرفت شناختی شومر بود. پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب پایایی آلفای کرونباخ و تحلیل عوامل احراز گردید و پایایی و روایی مطلوب بود. نتایج حاصل از محاسبه همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی با تکنیک ورود همزمان متغیرها  نشان داد، ابعاد کمال گرایی با مؤلفه ساده بودن دانش رابطه آماری معنی داری ندارد و با مؤلفه های منبع دانش، توانایی ذاتی در یادگیری رابطه آماری معنی دار ضعیف و با مؤلفه های قطعیت دانش و یادگیری سریع رابطه معنی دار دارد. همچنین بعد کمال گرایی مثبت توان پیش بینی کنندگی مؤلفه قطعیت دانش را بصورت مستقیم و مؤلفه های توانایی ذاتی در یادگیری و یادگیری سریع بصورت معکوس دارد و بعد کمال گرایی منفی توان پیش بینی کنندگی منبع دانش را بصورت مستقیم دارد.

  کلیدواژه‌ها: ابعاد کمال گرایی مثبت و منفی، باورهای معرفت شناختی.

  لینک دانلود:

  پایان نامه رابطه ابعاد کمال گرایی با باورهای معرفت شناختی

   
   
  پایان نامه رابطه ابعاد کمال گرایی با باورهای معرفت شناختی

   

  source :http://isilpub1.blogfa.com/rss

  برچسب ها :  آخرین ارسال ها